Drama Lesson

Rolová hra je prirodzene sa vyskytujúce hravé správanie sa, ktoré sa objavuje postupným rozvojom detskej pamäti, predstavivosti a schopnosti symbolizovať. Opakované zahranie rôznych rolí umožní deťom oživiť ich predošlé skúsenosti a súčasne aj nacvičiť si budúce situácie. Pomôcky v Best Friends Kids Clube podnecujú aj k spontánnej rolovej hre, ale príťažlivosť tejto aktivity sa využíva aj pri predstavení modelov správania sa. Aby sme podnietili predstavivosť detí, poskytujeme im vhodné materiály, iniciujeme scenáre rolovej hry, príležitostne dávame návrhy alebo kladieme otázky.