Jolly Phonics

Jolly Phonics poskytuje program pre výučbu zručností čítania a písania v anglickom jazyku. S Jolly Phonics sa deti (od 3 do 8 rokov) učia nielen zvuky anglickej abecedy (26 znakov), ale všetky zvuky, ktoré angličtina má, t.j. 42 zvukov, ako aj to, ako sa tieto zvuky píšu.

S týmito vedomosťami pokračujú deti spájaním zvukov do slov a začínajú čítať. Zároveň si precvičujú písanie počúvaním zvukov hovoreného slova a identifikujú písmená, ktoré zodpovedajú týmto zvukom. Jolly Phonics je multi-zmyslový aktívny program s bohatými skúsenosťami z celého sveta, navrhnutý špeciálne pre malé deti.