Náš deň

Našim detičkám ponúkame pestrý program. Okrem každodennej hodiny Montessori sú pre ne pripravené hodiny angličtiny s Hippom, hodiny hudby a tanca,  gymnastiky,  drámy a hodiny umeleckej tvorivosti. Keď k tomu pridáme hru v krásne upravenej záhrade, odmenou pre nás sú úsmevy na ich tvárach.

Denný rozvrh:

7:00 – 8:30 Prijímanie detí a hra v tematickej učebni s prvkami Montessori
8:30 – 9:30 Hippo and Friends Lesson
9:30 – 10:00 Hygiena, desiata, nápoj, ovocie
10:00 – 11:30 Hry v exteriéri
11:30 - 12:00 Obed
12:00 – 14:00 Prezlečenie sa do pyžamka a spánok (staršie deti – relaxačný program, čítanie, divadlo, komunikácia o dôležitých témach)
14:00 – 14:30 Hygiena, olovrant, nápoj, ovocie
14:30 – 15:15 Umelecký, športový alebo hudobný program (Music and Dance Lesson, Gym Lesson, Drama Lesson)*
15:15 – 17:00 Hry v herni alebo exteriéri a vyzdvihnutie detí

*tento program je súčasťou vzdelávacieho programu a rodičia zaň nedoplácajú žiadne poplatky

Otváracie hodiny:

Naša škôlka s celoročnou prevádzkou poskytuje služby v pondelok - piatok od 7:00 – 17:00 hod., prípadne na základe požiadavky rodiča aj mimo otváracích hodín. Nezabúdame ani na rodičov a ponúkame nočnú škôlku pre  deti počas sviatku Valentína a predvianočných príprav.